Close

Technik elektryk

5 letnie (liczba miejsc 15)
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technik elektryk oraz może uzyskać uprawnienia SEP, umożliwiające pracę w zakładach energetycznych, firmach wykonujących instalacje i sieci elektryczne. Może to być również praca przy urządzeniach elektrycznych jako technik maszyn elektrycznych, wykonujący przeglądy i naprawy. Ten przyszłościowy zawód daje młodym ludziom szansę na pracę w stale rozwijającej się branży.

Absolwent posiada umiejętność:

 • projektowania instalacji i sieci elektrycznych,
 • montażu i naprawy instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywania przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowania uszkodzeń, dokonywania napraw, konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowania stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacji i naprawy linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacji i naprawy układów automatyki,
 • wykonywania przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prac elektroinstalatorskich,
 • prac montażowych i eksploatacyjnych w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacji urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawy i konserwacji silników elektrycznych,
 • naprawy uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • organizowania i wykonywania prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

 

TECHNIK ELEKTRYK MOŻE PODJĄĆ PRACĘ na stanowiskach W:

 • mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników do spraw pomiarów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu,
 • mistrzów, kierowników zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji  i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • elektryków dyżurnych,
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych,
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

 

 

Loading...
Loading...