Technik teleinformatyk

5 letnie (liczba miejsc 15)
Absolwenci kierunku posiadają kompetencje w zakresie projektowania, wykonywania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych (konfigurowanie i zarządzanie).
Kwalifikacje te zapewniają uzyskanie zatrudnienia: w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków telekomunikacyjnych a także tworzących i eksploatujących systemy teleinformatyczne, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz w firmach tworzących dla nich oprogramowanie, a także u dostawców usług internetowych.


Absolwent posiada umiejętność:

 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń teletransmisyjnych;
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
 • projektowania i budowa sieci transmisyjnych lokalnych, miejskich i globalnych;
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
 • uruchamiania sieci komputerowych wszelkiego typu (np. bezprzewodowe, światłowodowe);
 • podłączania sieci lokalnych i innych do Internetu;
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;
 • obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych;
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
 • monitorowania propagacji pakietów informacyjnych;
 • sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci;
 • projektowania i wykonywania sieci bezprzewodowych różnego typu.

TECHNIK TELEINFORMATYK MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

 

 

Loading...
Loading...