Technik technologii drewna

5 letnie (liczba miejsc 15)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna jest przygotowany do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych. Potrafi organizować i wykonywać prace związane z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich. Umie programować oraz obsługiwać obrabiarki i urządzenia stosowane w procesie przetwarzania drewna. Sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną. Może organizować i nadzorować procesy produkcyjne związane z przetwarzaniem drewna.

Absolwent posiada umiejętność:

 • wykonywania mebli i konstrukcji drewnianych
 • rozpoznawania gatunków i oceniania jakości drewna, tworzyw drzewnych i innych materiałów stosowanych w procesie wytwórczym,
 • dobierania materiałów podstawowych i pomocniczych do produkowanych wyrobów stolarskich,
 • stosowania wiedzy z zakresu mechaniki technicznej, elektroniki, automatyki, informatyki w procesie produkcyjnym,
 • zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem czynników zewnętrznych,
 • opracowywania norm materiałowych, czasowych i warunków technicznych wyrobów stolarskich,
 • dobierania materiałów pomocniczych do konstrukcji i przeznaczenia wyrobów, łączników, okuć i akcesoriów, klejów, materiałów tapicerskich i wykończeniowych,
 • sporządzania kosztorysów i inne.


TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • zakładach przemysłu drzewnego - tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych (sklejki, wiórowych lub pilśniowych),
 • zakładach przemysłu celulozowo-papierniczego i chemicznego,
 • zakładach przerobu drewna,
 • sklepach branżowych,
 • firmach prywatnych (stolarnie, parkieciarnie) lub może założyć własną działalność gospodarczą.

 

Loading...
Loading...