Mechanik pojazdów samochodowych

3 letnia (liczba miejsc 15)
Absolwent ma wystarczające kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może pracować w zakładach naprawy samochodów, stacjach obsługi i kontroli pojazdów, autoryzowanych stacjach obsługi, placówkach handlowych itp.

Absolwent posiada umiejętność:

 • diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy
 • instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne (w szczególności połączone magistralami danych),
 • sprawdza zapłon i światła samochodowe,
 • przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi,
 • podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi,
 • przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia,
 • metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny,
 • ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy,
 • demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy,
 • montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające,
 • konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu,
 • dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych,
 • przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych,
 • przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 • dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych,
 • powinien nawiązywać kontakt z klientem, przekonywująco negocjować zakres prac oraz ceny za usługę.

Elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

 

Loading...
Loading...