Operator obrabiarek skrawających

3 letnia (liczba miejsc 15)
Absolwent szkoły Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.

Absolwent posiada umiejętność:

 • dobierania i ustawiania parametrów obróbki detali, uruchamianie, obsługiwanie oraz nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
 • mocowania narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach sterowanych numerycznie – wprowadzanie danych do sterownika
 • opracowywania programów obróbki oraz modyfikacji programów istniejących na potrzeby obróbki detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • kontrolowania sprawności obrabiarek, analizowania dokumentacji techniczno-technologicznej, przygotowywanie narzędzi, uchwytów i przyrządów do obróbki detalu
 • testowania programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • opracowywania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych na podstawie przedstawionych rysunków oraz wykonanych szkiców detali


Operator obrabiarek skrawających MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem oraz eksploatacją: maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, ciągników;
 • przedsiębiorstwach budowy i eksploatacji taboru kolejowego,
 • przedsiębiorstwach budowy silników: parowych, spalinowych, turbinowych;
 • przedsiębiorstwach budowy i eksploatacji napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów, śmigłowców itp.

 

Loading...
Loading...